Beste refinansiering

Refinansiering er et økonomisk verktøy som kan bidra til å gi deg en romsligere økonomi. Det finnes mange ulike aktører på markedet, og det kan være utfordrende å finne ut av prosessen på egen hånd. Her gir vi deg noen tips til hvordan du finner beste refinansiering.

Hvorfor refinansiere?

Kort forklart er formålet med refinansiering å oppnå bedre betingelser, som lavere rente eller lengre nedbetalingstid. Ved opptak av et nytt lån kan du betale ut eksisterende gjeld og dermed redusere utgiftene til gebyrer og renter. Slik kan refinansiering bidra til å forbedre og stabilisere den økonomiske situasjonen din.

Du kan refinansiere flere ulike typer lån, som smålån, bolig- eller billån, forbrukslån og kredittkortgjeld.

Hvem bør vurdere beste refinansiering?

Med beste refinansiering kan du i mange tilfeller frigjøre midler, og slik få mer økonomisk handlerom i hverdagen. Men refinansiering er ikke nødvendigvis det beste alternativet i alle tilfeller. Hvorvidt dette er riktig løsning for deg vil avhenge av din personlige økonomiske situasjon. Før du tar valget om å refinansiere bør du blant annet ta stilling til følgende:

 1. Eksisterende gjeld, lånetyper og nedbetalingstid
 2. Kredittscoren din

Eksisterende gjeld

Det kan være nyttig å vurdere refinansiering dersom du for eksempel har en del gjeld fordelt på ulike smålån og eventuelt kredittkort. Mindre lån har gjerne en kortere nedbetalingstid og høyere renter. Ved å samle gjelden i et større lån kan du få forlenget tid til nedbetaling, og som oftest lavere rente. Med lavere lånekostnader har du mulighet til å spare penger, eller eventuelt bli gjeldfri raskere.

Hvis du har flere ulike lån har du sannsynligvis også flere gebyrer. I tillegg til kostnadene forbundet med hvert enkelt lån kommer den mentale byrden ved å administrere disse. Det kan være utfordrende å holde oversikt over ulike forpliktelser og utgifter, og dermed fort gjort å miste økonomisk kontroll. Slik kan gjelden på sikt bli uhåndterlig. Samler du gjeld i ett lån minimerer du risikoen for å havne i gjeldskrise.

Kredittscore

Når du først søker om lån vil økonomien din bli gjenstand for en kredittsjekk. Her vurderes både inntekten og gjeldsnivået ditt, og dette brukes til å bestemme betalingsevnen din. Denne plasseres på en numerisk skala, og utgjør den såkalte kredittscoren. Om du ut fra inntektsnivå, gjeldsgrad og betalingshistorikk antas å være en sikker betaler vil scoren vanligvis være god. Da vil du som oftest få innvilget lån og dessuten få bedre betingelser på lånet.

Med endringer i den økonomiske situasjonen kan kredittscoren bli bedre eller dårligere, og dette kan ha innvirkning på framtidig opptak av lån. Om du for eksempel har fått lønnsøkning eller betalt ned mer på boliglån siden du først tok opp lån, kan du med refinansiering oppnå enda bedre vilkår.

Dersom du bestemmer deg for å søke om beste refinansiering er selve prosessen digital og relativt enkel.

Før du søker

Enten du søker om lån eller kredittkort må du innfri visse krav. I tillegg til å være over 18 må du ha norsk bostedsadresse og personnummer, og du må kunne dokumentere fast inntekt. Hvis disse faktorene er på plass vil de neste stegene i prosessen inkludere:

 1. Å evaluere din egen økonomi og sette opp budsjett
 2. Se på hvilke typer lån du har
 3. Sjekke din egen kredittscore
 4. Slette eventuelle betalingsanmerkninger
 5. Foreta en verdivurdering av boligen din

Evaluering av egen økonomi

Det aller første du bør gjøre når du har bestemt deg for å søke om beste refinansiering er å gjennomgå økonomien din. Å sette opp et budsjett er et godt utgangspunkt. Ved å føre opp alt av inntekter og utgifter ser du hva pengene går til og hva du eventuelt har til overs hver måned. Du vil også se hva hvert eventuelle eksisterende lån koster deg.

Ved å ta deg tid til å gjennomgå betingelsene for hvert lån vil du få en oversikt over faktorer som det kan være mulig å forbedre med refinansiering. Dette kan gjelde gebyrer, renter og nedbetalingstid. Legg sammen lånebeløp for å finne ut hva gjeldsgraden din er. Dersom du vil ha et kjapt svar på hva du skylder kan du finne ut dette på gjeldsregisterets hjemmesider.

Se på typer lån

Det er viktig å se på hvilke typer lån du har før du søker om refinansieringslån. Dette er fordi det ikke er alle lån det lønner seg å refinansiere. Har du for eksempel studielån bør dette holdes utenfor en refinansiering, da det allerede har markedets gunstigste rente. Studielån er også personlige lån som vil slettes dersom du faller fra, så etterlatte slipper å overta denne gjeldsbyrden.

Dyre smålån og kredittkortgjeld vil som regel være svært lønnsomme å refinansiere. Har du boliglån kan det lønne seg med refinansiering dersom du kan oppnå gunstigere betingelser i en annen bank. Dette vil kreve nøye undersøkelser og sammenligning av tilbud, som vi kommer tilbake til lengre ned i artikkelen.

Sjekk kredittscoren din

Kredittverdigheten din er helt avgjørende når du skal søke om refinansiering. Hvis du har høy eksisterende gjeldsgrad vil dette kunne påvirke kredittscoren din negativt. Du kan enkelt foreta en kredittsjekk av deg selv på nettet og slik estimere sannsynligheten for innvilgelse av et lån. Jo høyere kredittscore, desto gunstigere betingelser vil du normalt få. Hvis scoren ikke er så høy som ønsket kan det være en god idé å betale ned kredittgjeld og eventuelle ubetalte regninger.

Selv ubenyttet kreditt vil medregnes i gjeldsgraden. Det kan derfor lønne seg å avslutte kredittkortavtaler før du søker om refinansiering.

Eventuelle betalingsanmerkninger

Dersom du har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger kan det bli vanskelig å få innvilget lån, spesielt lån uten sikkerhet. Dette skyldes primært at utestående krav indikerer lav betalingsvilje eller økonomiske utfordringer, og at risikoen dermed blir høy for långiver. Ved å søke om lån med sikkerhet i bolig vil utestående krav bli betalt ut og slettet dersom du får godkjent søknaden.

Det finnes enkelte banker som har spesialisert seg på å tilby lån til søkere med slike anmerkninger. Normalt vil det likevel være bedre å betale utestående krav og slik få fjernet anmerkninger fra kreditthistorikken din. Ikke bare vil dette friskmelde økonomien din, det vil også redusere risikoen for at du påtar deg mer gjeld enn du kan håndtere.

Verdivurdering av bolig

Verdien på boligen din kan være en vesentlig faktor når du skal søke om nytt lån. I de fleste tilfeller vil verdien stige hvert år, og det kan derfor lønne seg å foreta en oppdatert verdivurdering før du søker om beste refinansiering. Hvis du søker om refinansiering med sikkerhet i boligen vil verdistigningen ha ført til økt egenkapital, og du kan slik få bedre betingelser for lånet.

Søke beste refinansiering med eller uten sikkerhet?

Neste steg i prosessen for å søke om beste refinansiering er å avgjøre hvorvidt du vil søke om lån med eller uten sikkerhet. Det kan være fordelaktig å søke om et lån med sikkerhet i boligen, ikke minst fordi det nesten alltid vil være mye å spare på å legge dyr forbruksgjeld inn i et sikret lån med lang nedbetalingstid. Derimot er det viktig å være klar over risikoen forbundet med dette.

Ved å gå fra boliglån til refinansiering av dette kan du få høyere rente dersom du baker annen gjeld inn i det nye lånet. Det kan likevel bli kostnadsbesparende i det lange løp, men månedlige avdrag kan bli dyrere. Før du velger å stille egen bolig som garanti må du derfor vurdere nøye om du vil være i stand til å overholde låneforpliktelsene dine. Klarer du ikke det kan du miste hjemmet ditt.

Ved å refinansiere uten sikkerhet slipper du å stille egen bolig som garanti for lånet. Da refinansierer du kun forbruksgjeld, ved å ta opp et større forbrukslån for å innfri øvrige gjeldsposter. Renten vil bli høyere enn når du stiller med sikkerhet, men selve søknadsprosessen er raskere fordi du slipper å bruke tid på verdivurdering av bolig og ytterligere dokumentasjon.

Slik søker du om beste refinansiering

Når du har bestemt deg for hvorvidt du vil refinansiere med eller uten sikkerhet er du klar for å se på de ulike tilbudene som finnes. Det er svært mange låntilbydere på markedet, og disse konkurrerer om å få deg som kunde fordi de tjener penger på å gi deg lån. Bankenes inntekter sikres gjennom renter, og det er derfor uhyre viktig å være oppmerksom på rentesatser når du skal finne beste refinansiering.

 1. Bruk en sammenligningstjeneste til å finne långivere
 2. Finn fram nødvendig dokumentasjon
 3. Fyll ut søknad digitalt eller bruk en lånemegler
 4. Gjennomgå og sammenligne tilbud
 5. Tilbakebetal eksisterende lån

Bruk en sammenligningstjeneste

Sammenligningstjenester på nettet tilbyr en effektiv og god oversikt over hvilke tilbydere som kan gi deg best betingelser. Her bør du se spesielt på gebyrer, renter og øvrige vilkår. Du kan sette ønskede tilbydere opp mot hverandre og sammenligne disse med vilkår og betingelser på dine eksisterende låneforpliktelser.

Det kan også være til god hjelp å bruke en lånekalkulator. I dette verktøyet kan du legge inn beløp på eksisterende gjeld, inntekt og andre opplysninger, og få et estimat på hvor mye du kan forvente å få i lån.

Se på rentesatser

Når du skal sammenligne lånebetingelser er det vesentlig å se nøye på hvilken rente som tilbys. Mange tilbydere reklamerer med nominell rente, men her er det viktig å huske på at den effektive renten gir en riktigere indikasjon på hva totalkostnaden for lånet blir. Effektiv rente inkluderer nemlig alle omkostninger ved lånet, som gebyrer og renter. Denne bestemmes riktignok ut fra dine personlige økonomiske omstendigheter, og du vil derfor først få kjennskap til nøyaktig effektiv rente når du har søkt og mottatt et lånetilbud.

Samle nødvendig dokumentasjon

Lånetilbydere vil etterspørre dokumentasjon på inntekt og lån, samt identifikasjonsbevis. For å spare tid i søknadsprosessen vil det være lurt å ha funnet fram til dette på forhånd. Annen dokumentasjon vil bankene kunne innhente digitalt, hos gjeldsregisteret og ulike kredittopplysningsbyråer.

Digital søknad og bruk av lånemegler

Du kan velge å sende inn søknad til ulike tilbydere på egen hånd, enten ved å snakke med en kundebehandler i din egen bank eller ved å søke digitalt. Det er imidlertid mest lønnsomt å søke hos flere långivere. Slik sikrer du deg det gunstigste tilbudet. For å spare tid i denne prosessen kan du benytte deg av tjenestene til en lånemegler. En megler er en profesjonell person som har inngående kjennskap til markedet og de ulike aktørene.

Ved å søke gjennom en lånemegler slipper du å fylle inn mer enn én søknad, og megleren formidler denne til ulike banker på dine vegne. Du kan også få hjelp med selve søknaden dersom du ønsker det. Slik unngår du eventuelle forsinkelser grunnet manglende dokumentasjon eller feil i søknaden. Du sikrer samtidig at søknaden blir best mulig, og med dette følger økt sannsynlighet for innvilgelse av et lån med ønsket beløp og gode betingelser.

Gjennomgå og sammenligne tilbud

Normalt vil behandling av søknaden gå raskt, og du vil få tilbakemelding innen timer eller få dager. Behandlingstiden vil avhenge av søketidspunkt og hvorvidt du søker om lån med eller uten sikkerhet. Med sikrede lån vil det ta noe lengre tid, siden dette innebærer verdivurdering av bolig og eventuelle nye pantsettingsdokumenter og annet.

Når du mottar tilbud er det svært viktig å bruke tid på å sammenligne disse, slik at du velger beste refinansiering for din økonomi og dine behov. Her vil renter, betingelser og eventuelle gebyrer spille en rolle. Hvis du ikke synes noen av tilbudene gir gunstigere betingelser enn du allerede har, kan du alltid takke nei. Det er ingen forpliktelse til å akseptere tilbud om lån.

Hvis du har god kredittscore og stabil økonomi kan du også forhandle direkte med en tilbyder om gunstigere betingelser. En megler kan gjøre dette på dine vegne. Slik kan du oppnå lavere gebyrer eller renter. Dersom du vil takke ja til et tilbud kan du enkelt signere avtalen digitalt med BankID, og få pengene utbetalt ganske raskt.

Tilbakebetaling av eksisterende lån

I mange tilfeller ordner långiver med tilbakebetaling av dine eksisterende lån, og du mottar kun eventuelt overskytende beløp på konto. Alternativt må du selv sørge for å betale ut gjelden din. Långiver vil oversende oppdaterte dokumenter med nedbetalingstid og vilkår for lånet.

Årsaker til at avslag på søknad om refinansiering

Det er ikke gitt at man får innvilget en søknad om refinansiering. Dette kan skyldes flere ulike faktorer, som blant annet:

 1. Dårlig kredittscore
 2. Høy gjeldsgrad
 3. Lav eller ustabil inntekt
 4. Endringer i privatøkonomien

Om du har lav kredittscore og en historikk med ubetalte regninger vil banken vurdere det som risikabelt å innvilge deg lån. Det samme gjelder dersom du har høy gjeldsgrad, altså mye lån fra før og eventuelt høy belåningsgrad på eiendommen din. Hvis du vil søke om et sikret lån kan du ikke ha for mye lån på huset fra før.

Mange frilansere og selvstendig næringsdrivende vil oppleve utfordringer når de søker om refinansiering. Dette kan skyldes at inntekten kan svinge en del, og en uforutsigbar inntekt vil være et rødt flagg for långivere. På samme måte vil det være en ulempe om du har lav inntekt. Mange tilbydere har et krav om fast minimumsinntekt, og kan du ikke dokumentere at du oppfyller dette kriteriet vil det bli vanskelig å få innvilget lån.

Hvis du er en ung søker kan alderen din gjøre det vanskelig for deg. Jo yngre du er, desto kortere betalingshistorikk vil være registrert på deg. Merk likevel at stipender, næringsinntekter eller andre inntektskilder kan gi grunnlag for en styrket søknad.

Øk sjansene med kausjonist eller medlåntaker

Hvis du mistenker at det kan bli vanskelig å få innvilget beste refinansiering kan du vurdere å søke sammen med noen. Du kan for eksempel be et familiemedlem eller en annen du stoler på om å kausjonere for lånet ditt. Personen stiller da sin eiendom som garanti, og vil stå som juridisk ansvarlig for lånet sammen med deg.

Det samme gjelder for en eventuell medlåntaker. Sjansen for å få innvilget et lån, og dessuten et med gode betingelser, øker jo høyere inntekt du kan vise til. Når dere er to som søker sammen vil banken se på deres totale inntekt og begges kredittverdighet. Å søke sammen med noen fordrer at du overholder forpliktelsene dine, slik at medlåntaker ikke må sette sin egen økonomi på spill for din skyld.

Oppsummering

 1. Ved å refinansiere dyr gjeld og forbrukslån kan du oppnå bedre betingelser og på sikt spare mye penger, ikke minst på gebyrer og renter.
 2. Beste refinansiering oppnås ved å se på rentesatser og nedbetalingstid, samt ved å sammenligne ulike tilbydere og tilbud om lån.
 3. For å sikre deg beste refinansiering er det viktig å bruke god tid på forberedelser. Betal ned så mye gjeld du klarer før du søker og sørg for å ha dokumentasjon på inntekt og annet banken etterspør.
 4. Det lønner seg som regel å refinansiere forbruksgjeld, men studielån har allerede markedets gunstigste vilkår og bør ikke refinansieres.
 5. Ikke vent med å søke om beste refinansiering til du har mistet kontroll over økonomien. Har du mye gjeld bør du se på mulighetene for refinansiering jo før jo heller.
 6. Hvis inntekten din er ustabil kan du øke sjansene for innvilgelse ved å søke om lån sammen med andre.