Dette kjennetegner markedets beste forbrukslån

Fra tid til annen kan alle oppleve at økonomien blir litt trang, og da får man gjerne behov for finansiell hjelp i form av et lån. Det finnes mange former for lån, og blant disse finnes det noe kalt forbrukslån. Denne type lån gis i motsetning til boliglån og billån helt uten sikkerhet. Mange banker tilbyr forbrukslån, som Ofotensparebank – hvor det er mulig å låne opptil 500 000 kroner uten sikkerhet.

Det finnes ulike typer forbrukslån som markedsføres under navn som smålån, SMS-lån, mikrolån og refinansieringslån. Stort sett er konseptet akkurat det samme, og det er gjerne bare størrelsen på lånet som skiller dem. Mens noen bruker forbrukslån på nettopp forbruk, er det andre som samler mange dyre smålån med et billigere refinansieringslån. Uansett bruksområde, bør man være obs på lånets vilkår. Er man det, kan man spare tusenvis av kroner. Les videre for våre beste tips!

Gode lånevilkår er helt avgjørende

Når man skal ta opp et lån – enten det er et forbrukslån eller et kredittlån – er det viktig at man setter seg inn i lånets vilkår. Gjør man ikke det, kan man risikere å møte på mange kjipe overraskelser underveis, gjerne i form av høye gebyrer og urimelig nedbetalingstid. Derfor er det alfa og omega å lese gjennom bankens vilkår, slik at man sikrer seg et mest mulig gunstig lån til forbruk.

Man bør sjekke at banken har en nedbetalingsplan som funker for sin økonomi. Husk at lånet gjerne skal betales tilbake over lang tid. Samtidig vil man ha mulighet til å innfri lånet raskere dersom man har muligheten, noe som stort sett vil lønne seg. Noe annet som er viktig å sjekke, er lånets renter. Her kan man skille mellom den nominelle og effektive renten. Vi skal forklare disse to rentesatsene nærmere.

Nominell og effektiv rente

Det aller viktigste man bør sjekke før man takker ja til et forbrukslån, er rentene. Man vil ofte se at bankene trekker fram den nominelle renten når de skal markedsføre lånene sine, noe som fort kan gi en potensiell låntaker feil inntrykk. Den nominelle renten viser nemlig kun selve renten på lånet. Det man heller bør sjekke, er den effektive renten. Denne sier nemlig noe om både nominell rente og eventuelle termingebyrer og etableringsavgifter.

Ved å se på den effektive renten, vil man med andre ord få en bedre oversikt over hva det aktuelle forbrukslånet faktisk kommer til å koste. Ulempen med forbrukslån er at den effektive renten ofte er svært høy. Dette henger sammen med at banken tar en økt risiko ved å ikke stille sikkerhet i låntakers eiendeler (som hus). Dermed kompenserer banken ved å skru opp renten. Her er det store forskjeller fra bank til bank.

Hvordan man finner det beste lånet i jungelen av banker

Med grunnleggende kunnskap om renter, kan man egentlig bare sette i gang jakten på markedets beste forbrukslån. Dette kan imidlertid vise seg å være en tidkrevende og omfattende jobb, da det finnes svært mange aktører som låner ut penger. Da gjelder det å skaffe seg oversikt, noe det heldigvis finnes mange nyttige verktøy for på nett. Man kan for eksempel sjekke ut sammenligning av forbrukslån fra en rekke ulike banker på https://www.forbrukslån.no/beste-lån/

Med et sammenligningsverktøy vil man bli bedt om å oppgi ønsket nedbetalingstid på lånet, og beløpet man ønsker å låne. Deretter vil banken prosessere dette og gi en oversikt over hvilke banker som kan tilby de beste vilkårene (f.eks. renter). Mange sammenligningsverktøy gir også forbrukerne oversikt over aldersgrense på forbrukslånene, noe som er praktisk for unge låntakere. Husk uansett på at rentene man får presentert bare er et anslag. Den faktiske renten er nokså individuell.

Individuelle betingelser på lån

Alle som søker om forbrukslån blir kredittsjekket. Dette er noe banken gjør for å sikre seg om at låntaker er en skikket betaler. Dersom man viser seg som en usikker betaler vil man stort sett få avslag på lånesøknaden. Her er det mange faktorer som spiller inn. Dersom man flytter hyppig, vil for eksempel dette kunne telle negativt inn og føre til avslag. Det samme gjelder alder. Er man ung øker sjansen for avslag.

Alderen spiller en rolle for banken, da unge mennesker statistisk sett ofte har en usikker økonomi med lav inntekt. Noen banker har aldersgrense på over 20 år, mens andre gir lån til dem som er 18 år. Noe annet banken sjekker er eventuelle betalingsanmerkninger. Har man en historie med mislighold av lån, vil naturligvis dette påvirke lånesøknaden negativt. Også inntekt er en viktig faktor. Høyere inntekt gir bedre renter, og tillater også at man kan låne mer.

Oppsummert

  • Man bør fokusere på lånets renter
  • Sammenlign lån fra ulike banker

Dersom man har behov for et usikret lån, kan man vurdere å ta opp et forbrukslån. Det er i så fall viktig at man undersøker markedet og ser hva ulike banker kan tilby. Man bør spesielt legge vekt på lånets effektive rente. Jo lavere denne er, jo bedre. Mange faktorer er med å avgjøre hvor gode renter man får. Bruk gjerne et sammenligningsverktøy for å få et inntrykk av hvilke banker som er best.